Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT działa od 2004 roku. Tworzy je grupa entuzjastów, których połączyło zamiłowanie do sportów. Zajmuje się propagowaniem wspinaczki, aktywności górskiej, wysokogórskiej oraz rajdów przygodowych. Jako członkowie klubu, nie tylko bierzemy udział w różnych imprezach sportowych na całym świecie, ale także organizujemy własne o zasięgu ogólnopolskim. W ON-SIGHT staramy się łączyć życie prywatne, zawodowe z realizacją pasji i ciekawych projektów.

Close Menu